Sabies que…

Sabies què és la biotecnologia?

Sabies què és... la Biotecnologia? Tornar a Sabies que...La Biotecnologia i les ciències de la vida contribueixen a la modernització la de industria europea, s’utilitza en una varietat de sectors industrials, com la cura de la Salud,, productes farmacèutics, Salud...

read more

Els productes biocides

Els productes biocides s’utilitzen per a controlar organismes no desitjats que són perjudicials per a la salut humana o animal o per al medi ambient, o que causen danys a les activitats humanes.

read more

Comitès científics de cosmètics a la UE

En preparar polítiques i propostes relacionades amb la seguretat del consumidor, la salut i el medi ambient, la Comissió Europea confia en comitès científics independents perquè li proporcionin un assessorament científic sòlid, així com per a cridar la seva atenció sobre problemes nous i emergents.

read more

Organisme notificat

Un organisme notificat(NB) és una organització designada per un país de la UE per a avaluar la conformitat de certs productes abans de ser comercialitzats.

read more

Productes sanitaris

Els Productes Sanitaris contribueixen de forma essencial a l’assistència sanitària en tota la UE en benefici dels ciutadans.

read more

Sabies que… l’exposició als raigs de sol té efectes a la teva pell?

Sabies què... l'exposició als raigs de sol té efectes en la eva pell? Tornar a Sabies que...L'exposició a llum solar té efectes positius en l'organisme, com facilitar la síntesis de la vitamina D o, fins i tot, millorar l'estat d'ànim. Però bona part de la població...

Sabies que… hi ha una nova realitat al sector cosmètic

Sabies què... hi ha una nova normalitat al sector cosmètic?Tornar a Sabies que...Què està passant al sector cosmètic? Les ventes de pintallavis han anat a la baixa de manera considerable en tot el món per el ús de les mascaretes, per frenar el coronavirus. Els gegants...

Sabies que existeixen diferents categories de mascaretes o màscares per a usos sanitaris

Sabies què... existeixen diverses categories de mascaretes o màscares per a usos sanitaris?Tornar a Sabies que...Què són les mascaretes per a usos sanitaris? Una mascareta és un dispositiu que es col·loca a la cara, tapant totes les vies respiratòries de la persona...

Sabies què és la Regulació de Cosmètics a la UE?

Sabies què és... la Regulació de Cosmètics a la UE Tornar a Sabies que... La Directiva de Cosmètics de la Unió Europea defineix un cosmètic com “qualsevol substància o preparació destinada a posar-se en contacte amb les diverses parts externes del cos humà (epidermis,...

Sabies que… per obtenir salut i benestar en general

Sabies que... per obtenir salut i benestar en general Tornar a Sabies que... Per obtenir salut I benestar en general, cada persona necessita : Una dieta saludable Activitat fisca regular Pes corporal saludable Les dietes poc saludables i la inactivitat física poden...

Sabies què és la biotecnologia?

Sabies què és... la Biotecnologia? Tornar a Sabies que...La Biotecnologia i les ciències de la vida contribueixen a la modernització la de industria europea, s’utilitza en una varietat de sectors industrials, com la cura de la Salud,, productes farmacèutics, Salud...

Els productes biocides

Els productes biocides s’utilitzen per a controlar organismes no desitjats que són perjudicials per a la salut humana o animal o per al medi ambient, o que causen danys a les activitats humanes.

Comitès científics de cosmètics a la UE

En preparar polítiques i propostes relacionades amb la seguretat del consumidor, la salut i el medi ambient, la Comissió Europea confia en comitès científics independents perquè li proporcionin un assessorament científic sòlid, així com per a cridar la seva atenció sobre problemes nous i emergents.

Organisme notificat

Un organisme notificat(NB) és una organització designada per un país de la UE per a avaluar la conformitat de certs productes abans de ser comercialitzats.