Sabies que…

Sabies que… hi ha una nova realitat al sector cosmètic

Sabies què... hi ha una nova normalitat al sector cosmètic?Tornar a Sabies que...Què està passant al sector cosmètic? Les ventes de pintallavis han anat a la baixa de manera considerable en tot el món per el ús de les mascaretes, per frenar el coronavirus. Els gegants...

read more

Sabies què és la Regulació de Cosmètics a la UE?

Sabies què és... la Regulació de Cosmètics a la UE Tornar a Sabies que... La Directiva de Cosmètics de la Unió Europea defineix un cosmètic com “qualsevol substància o preparació destinada a posar-se en contacte amb les diverses parts externes del cos humà (epidermis,...

read more

Sabies què és la Identificació Única del Producte (UDI) en els Productes Sanitaris

Tornar a Sabies que...La Identificació Única del Producte (UDI) -en anglès, Unique Device Identifier– és un codi numèric o alfanumèric únic associat a un article concret del sector productes sanitaris. Aquesta fa possible la identificació clara i inequívoca d'un...

Sabies que… l’exposició als raigs de sol té efectes a la teva pell?

Sabies què... l'exposició als raigs de sol té efectes en la eva pell? Tornar a Sabies que...L'exposició a llum solar té efectes positius en l'organisme, com facilitar la síntesis de la vitamina D o, fins i tot, millorar l'estat d'ànim. Però bona part de la població...

Sabies que… hi ha una nova realitat al sector cosmètic

Sabies què... hi ha una nova normalitat al sector cosmètic?Tornar a Sabies que...Què està passant al sector cosmètic? Les ventes de pintallavis han anat a la baixa de manera considerable en tot el món per el ús de les mascaretes, per frenar el coronavirus. Els gegants...

Sabies que existeixen diferents categories de mascaretes o màscares per a usos sanitaris

Sabies què... existeixen diverses categories de mascaretes o màscares per a usos sanitaris?Tornar a Sabies que...Què són les mascaretes per a usos sanitaris? Una mascareta és un dispositiu que es col·loca a la cara, tapant totes les vies respiratòries de la persona...

Sabies què és la Regulació de Cosmètics a la UE?

Sabies què és... la Regulació de Cosmètics a la UE Tornar a Sabies que... La Directiva de Cosmètics de la Unió Europea defineix un cosmètic com “qualsevol substància o preparació destinada a posar-se en contacte amb les diverses parts externes del cos humà (epidermis,...

Sabies que… per obtenir salut i benestar en general

Sabies que... per obtenir salut i benestar en general Tornar a Sabies que... Per obtenir salut I benestar en general, cada persona necessita : Una dieta saludable Activitat fisca regular Pes corporal saludable Les dietes poc saludables i la inactivitat física poden...

Sabies què és la biotecnologia?

Sabies què és... la Biotecnologia? Tornar a Sabies que...La Biotecnologia i les ciències de la vida contribueixen a la modernització la de industria europea, s’utilitza en una varietat de sectors industrials, com la cura de la Salud,, productes farmacèutics, Salud...

Els productes biocides

Els productes biocides s’utilitzen per a controlar organismes no desitjats que són perjudicials per a la salut humana o animal o per al medi ambient, o que causen danys a les activitats humanes.

Comitès científics de cosmètics a la UE

En preparar polítiques i propostes relacionades amb la seguretat del consumidor, la salut i el medi ambient, la Comissió Europea confia en comitès científics independents perquè li proporcionin un assessorament científic sòlid, així com per a cridar la seva atenció sobre problemes nous i emergents.