Sabies que existeixen diferents categories de mascaretes o màscares per a usos sanitaris

by | 11 maig, 2020 | Sabies que...

Sabies què…

existeixen diverses categories de mascaretes o màscares per a usos sanitaris?

Tornar a Sabies que…

Què són les mascaretes per a usos sanitaris?

Una mascareta és un dispositiu que es col·loca a la cara, tapant totes les vies respiratòries de la persona que la porta -la boca i el nas-, dissenyada per protegir l’usuari de l’exposició a contaminants exteriors i/o dissenyat per protegir l’exterior de contaminants o fluids respiratoris de la persona que la porta. 

categorías de mascarillas sanitarias
categorías de mascarillas

Categories de mascaretes per a usos sanitaris

Actualment podem trobar 3 categories legals de mascaretes sanitaries a Espanya, si no tenim en compte les denominades “casolanes”, que no han passat cap test o control d’eficàcia filtrant (i que, per tant, no tenen cap categoria legal).

  • D’una banda estan les Màscares Quirúrgiques (catalogades com a Productes Sanitaris segons la Directiva 93/42/CEE o Reglament 2017/745 sobre Productes Sanitaris). Són aquelles que utilitzen els professionals sanitaris en els quiròfans, que filtren l’aire que exhalen i fan de contenció dels agents, partícules, bacteris o virus que el que la porta posada pugui transmetre a través de la respiració cap a altres persones que estan al seu voltant. A més del professional sanitari en les operacions quirúrgiques habituals, també estan indicades en aquelles persones amb simptomatologia, perquè no contagiïn a altres persones.
  • D’altra banda, estan les Màscares de Protecció Respiratòria contra Partícules (catalogades com a Equip de Protecció Individual segons el Reglament 2016/425 sobre Equips de Protecció Individual), que són aquelles que filtren l’aire que s’inhala de l’exterior, per la qual cosa protegeixen a la persona que les porta. Aquestes màscares retenen els agents, partícules, bacteris o virus que provenen de l’entorn en el qual ens trobem. Es classifiquen segons les seves capacitats de filtrat en FFP1, FFP2 i FFP3. Algunes incorporen una vàlvula d’exhalació que redueix la humitat de l’interior, per a així proporcionar més comoditat en general i especialment a l’hora de respirar. N’hi ha de Reutilitzables i No Reutilitzables. Les no reutilitzables estan destinades a un ús màxim d’aproximadament 8 hores (un torn de treball). En la funció de protecció de virus, les aconsellades són les FFP2 i FFP3. Aquestes últimes (FFP3) reservades a professionals sanitaris en contacte directe amb pacients.
  • I finalment tenim les denominades Màscares Higièniques (catalogades així en les Especificacions UNE 0064-1 (adults, no reutilitzables), 0064-2 (nens, no reutilitzables) i 0065 (Adults i nens, reutilitzables)): aquestes són un tipus de màscares que no es poden considerar ni quirúrgiques ni EPIs. Estan destinades a persones sense símptomes quan no és necessària una màscara d’algun dels altres tipus, per a disminuir el risc de contagi davant la impossibilitat de mantenir el distanciament social. Són del “tipus quirúrgic” en el sentit que protegeixen a l’exterior dels fluids de la persona que la porta, i han hagut de passar uns assajos de filtració per a homologar-les.

A més de la capacitat de filtració, un altre concepte a tenir en compte és la resistència a la respiració a través de la màscara, que determina la dificultat a respirar que pugui tenir una persona que porti posada la màscara.

categorías de mascarillas para usos sanitarios