Sabies què és la Identificació Única del Producte (UDI) en els Productes Sanitaris

by | 4 nov., 2021 | Sabies que...

Tornar a Sabies que…

La Identificació Única del Producte (UDI) -en anglès, Unique Device Identifier és un codi numèric o alfanumèric únic associat a un article concret del sector productes sanitaris. Aquesta fa possible la identificació clara i inequívoca d’un productes específics en el mercat i facilita la seva traçabilitat.

Una UDI, segons el criteri de la Comissió Europea, ha d’incloure dos components que ens permetran accedir a informació útil sobre el producte:

 • un identificador de producte (UDI-VAIG DONAR)
 • un identificador de producció (UDI-PI).

A més l’especificitat de la UDI:

 • augmenta l’eficiència de la traçabilitat del producte
  facilita la recuperació dels productes
  evita les falsificacions
  millora la seguretat dels pacients.
Identificación Única del Producto - UDI
Identificador Único de Producto - UDI - Unique Device Identifier

Identificació Única del Producte: Què serà possible gràcies al sistema UDI?

A l’abril de 2013, la Comissió Europea va publicar una recomanació relativa a un marc comú per a un sistema d’identificació única dels productes sanitaris a la UE. Amb això es pretenia establir les bases de la futura infraestructura d’identificació i traçabilitat de la UE, d’acord amb els últims esdeveniments produïts a escala mundial.

Des de llavors, la Comissió Eurpea ha impulsat, a través de la publicació de l’Article 26 del Reglament (UE) 2017/745 de Productes Sanitaris, i de l’Article 23 del Reglament (UE) 2017/746 de Productes Sanitaris per al Diagnòstic in vitro, dues iniciatives imprescindibles orientades a donar cobertura al sistema UDI:

  1. La creació de la base de dades de Productes Sanitaris Eudamed (el nom dels quals és un acrònim de European Database on Medical Devices).
  2. La creació de l’organisme European Medical Device Nomenclature (EMDN), que s’encarrega d’oferir suport i facilitar la creació de la base de dades Eudamed.

UDI: Una identificació que pensa principalment en la seguretat dels consumidors de la UE

En definitiva, el nou sistema d’Identificació Única del Producte – UDI facilitarà la traçabilitat dels productes sanitaris. En paral·lel, les activitats posteriors a la comercialització relacionades amb la seguretat dels productes també seran més sòlides i permetran un millor seguiment per part de les autoritats competents.

A més la Comissió Europea, mitjançant el EMDN, ha creat un document de FAQs relacionades amb el sistema d’Identificació Única de Producte – UDI. Consulta-la ja!

Identificació Única del Producte (UDI) en Productes Sanitaris

Segueix l’enllaç en el botó de text per a visitar el portal de Unique Device Identifier – UDI de la Comissió Europea, on trobaràs tota la informació sobre la iniciativa European Medical Device Nomenclature (EMDN) i de Eudamed, la nova base de dades europea de Productes Sanitaris.

Aquest portal web creat per la Comissió Europea constitueix un espai que et permetrà conèixer, de primera mà, tota la informació oficial de les autoritats sanitàries de la zona euro i totes les novetats en en relació a la nova Identificació Única de Producte, al nou identificador UDI i al seu procés d’implementació.