Tornar a Equip

Elisabet Fernandez

Comptabilitat

Sóc Elisabet, responsable de l’àrea de comptabilitat del Gabinet Tècnic Farmacèutic M. Camps, amb una experiència professional de més vint anys. Desenvolupo tasques enfocades als procediments necessaris per a garantir l’exactitud i seguretat en les operacions pressupostàries, així com responsable del control de despeses i ingressos, situació financera de l’empresa i control sobre els cobraments i pagaments pendents.

 dto.contabilidad@mcamps.com