Tornar a Equip

Elisabet Fernandez

Comptabilitat

Sóc Elisabet, responsable de l’àrea de comptabilitat del Gabinet Tècnic Farmacèutic M. Camps, amb una experiència professional de més vint anys. Desenvolupo tasques enfocades als procediments necessaris per a garantir l’exactitud i seguretat en les operacions pressupostàries, així com responsable del control de despeses i ingressos, situació financera de l’empresa i control sobre els cobraments i pagaments pendents.

 dto.contabilidad@mcamps.com

««Mercè Camps és una persona amb un gran esperit emprenedor»»

Mercè Camps és una persona amb un gran esperit emprenedor: ha sabut captar les necessitats en el mercat nacional de tècnics assessors especialistes en l'àmbit de la industria cosmètica, de Productes Sanitaris i alimentària.

Alfons del Pozo
Acadèmico Numerari de la RAFC