SERVEIS

Productes Sanitaris

Com a assessoria especialitzada en tràmits tècnics i legals per a la Indústria biosanitària i de Productes Sanitaris, t’aconsellem i realitzem qualsevol tràmit regulatori relacionat amb els Productes Sanitaris en general i per a Diagnòstic In Vitro (IVDs).  

l

Autorització d'instal·lacions d'empreses fabricants/ importadores

 Les empreses que realitzin alguna de les activitats de fabricació, importació, agrupació i/o esterilització de Productes Sanitaris, hauran de comptar amb una autorització de les seves instal·lacions, atorgada per la Subdirecció General de Productes Sanitaris de l’AEMPS.

Alta de empresas distribuïdores

Les empreses que distribueixin Productes Sanitaris, han d’efectuar una Comunicació, o sol·licitar una Autorització (segons la Comunitat Autònoma) davant les Autoritats Sanitàries de la Comunitat Autònoma on estigui situada aquesta empresa.

 

i

Dossier Tècnic del Producte Sanitari

Realització del Dossier de Sol·licitud de l’Autorització d’Instal·lacions de Productes Sanitaris i presentació en l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

w

Comunicacions de comercialització

Realitzem els tràmits necessaris per al registre i la comercialització de Productes Sanitaris (comunicacions de comercialització).

Autorización sanitaria de Publicidad

Des del Gabinet Tècnic Farmacèutic l’assessorem i cobrim les seves necessitats en la Preparació i presentació de la sol·licitud de Publicitat de productes sanitaris dirigida al públic a les Autoritats Sanitàries competents.