SERVEIS

Biocides

L’assessorem i preparem la documentació necessària en qualsevol tràmit relacionat amb el sector dels Biocides.

i

Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)

Preparació de la documentació necessària per a l’Alta o Modificació en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides (ROESB) i presentació en la Comunitat Autònoma.

Registre Biocides a la Direcció General de Salut Pública (DGSP)

Preparació de la documentació necessària per al Registre de Biocides, en la Direcció General de Salut Pública (DGSP), així com dels Ingredients Actius Tècnics (IAT) que els formen.

l

Registre de Desinfectants o Antisèptics de pell sana

Preparació de la documentació necessària per al Registre de Desinfectants o Antisèptics de pell sana, en l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).