SERVEIS

Cosmètics

Som una assessoria per a la Industria Cosmètica, especialitzada en gestions tècnico-legals. Assessorem en qualsevol tràmit relacionat amb els cosmètics i els denominats productes de cura o d’higiene personal. 

i

Declaració Responsable

Preparació i compliment de la Declaració Responsable d’Instal·lacions de cosmètics. Segons la legislació espanyola, les empreses situades en territori nacional que realitzin alguna de les activitats de fabricació o importació, hauran de realitzar la Declaració Responsable.

Informe de Seguretat

Informe de Seguretat de Productes Cosmètics, seguint especificacions i garantint el compliment de l’annex 1 del Reglament (CE)1223/2009 de productes cosmètics, que va entrar en aplicació el 11/07/2013.

Productes d'Higiene Personal

Dossier de Sol·licitud de Registre de Producte d’Higiene o Estètica (Registre PH o PE), cerca d’empreses que realitzin assajos toxicològics, revisió d’etiquetats, instruccions d’ús i documentació. 

Notificacions al CPNP

Notificacions dels Cosmètics, inclosa la notificació al nou portal de la Comissió Europea per a la notificació de còsmetics (CPNP) segons el Reglament (CE) nº 1223/2009 de Productes Cosmètics.

Codis Nacionals de Parafarmàcia

L’assessorem sobre la legislació en parafarmàcia -productes d’higiene, cosmètics, productes sanitaris, puericultura, biocides,..- i tramitem la seva sol·licitut de Codis Nacionals de Parafarmàcia.